Inštrukcije matematike in fizike

Statistika

Inštrukcije statistike Ljubljana – naloge iz statistike za vse zahtevnostne ravni

Tako kot za mnoge druge strokovne predmete velja tudi za inštrukcije statistike, da Ljubljana ponuja zelo siromašen nabor tistih, ki se ukvarjajo z individualnim poučevanjem tega predmeta. Statistika za srednje šole in fakultete je predmet, ki je nujen tako rekoč na vseh študijskih smereh, pogosto pa je tudi del predmetnika v gimnazijskih in srednješolskih programih. […]

Cena inštrukcij za statistiko

Inštrukcije na najvišji stopnji izobraževanja so področje, ki se ga lahko lotijo le največji strokovnjaki, zato je tudi cena inštrukcij za statistiko in drugih predmetov na nivoju fakultete ustrezno višja. Čeprav se včasih zdi, da je kakšen izpit ali kolokvij neosvojljiva trdnjava, se na koncu vedno izkaže, da je s pravim načinom dela in dovolj […]

Inštrukcije statistike za srednje šole

Dijaki srednjih šol se s statistiko kot samostojnim predmetom srečajo predvsem na ekonomskih programih, lahko pa je ta tudi del učnega načrta za matematiko. Inštrukcije statistike za srednje šole v podjetju D&S inštrukcije vedno prilagodimo učnemu načrtu posamezne šole oziroma programa, ki ga dijak obiskuje (na primer statistika v gimnaziji), ter specifičnim potrebam vsakega srednješolca. […]

Inštrukcije statistike za študente

Izjemno malo programov na fakultetah in visokih šolah je takšnih, da v predmetnik ne vključijo tudi statistike. Obdelava podatkov je v današnjem času res eno od bistvenih znanj, a to še ne pomeni, da je statistika enostaven predmet. Pravzaprav je pogosto ravno nasprotno: inštrukcije za statistiko so kar pogosta odločitev študentov, ki iz različnih razlogov […]