Inštrukcije matematike in fizike

Priprava na poklicno in splošno maturo

Zaključek srednješolskega izobraževanja v obliki maturitetnih izpitov je za dijake stresna in naporna izkušnja. Na enem samem izpitu pokazati znanje, ki ga je dijak pridobival skozi vsa 4 leta, ni preprosto. Zato je v podjetju D&S Inštrukcije dijakom na voljo priprava na maturo, s katero lahko okrepijo svoje znanje in zakrpajo morebitno pomanjkanje znanja na določenih področjih. Vseskozi tudi nudimo inštrukcije tujih jezikov, kemije, fizike in matematike za srednje šole in gimnazije, tako da lahko vse leto pridobivate znanje in poskrbite za dobre ocene. Naj sprotno delo in priprava na maturo s pomočjo strokovnjakov zagotovita uspešen zaključek srednješolskega izobraževanj!

Priprava na maturo

Inštrukcije matematike in fizike za gimnazije in srednje šole

Medtem ko pri nekaterih predmetih (npr. pri zgodovini ali psihologiji) dijaki redko potrebujejo inštrukcije, pa pri tujih jezikih, matematiki, fiziki in kemiji dijaki kar pogosto posegajo po zunanji pomoči. Medtem ko je priprava na maturo le nadgradnja oziroma ponovitev celotne snovi iz štirih let, pa so sprotne inštrukcije namenjene predvsem rednemu razumevanju in utrjevanju snovi ali pa ‘gašenju požara’ ob popravnih izpitih. A brez panike – pri tem smo izjemno uspešni! Podjetje D&S Inštrukcije vam s svojimi izkušnjami in strokovnim kadrom zagotavlja, da boste od nas odšli zadovoljni in polni novih znanj.

Skupinska priprava na maturo

Matura predstavlja zaključek šolanja in pomembno prelomnico v življenju, zato je za dijake in njihove starše naporna in stresna. Priprava na maturo to naporno izkušnjo lahko spremeni v manj neprijetno. Po eni strani dijaki na naših tečajih (za ustno in pisno maturo) pridobijo poglobljeno znanje, obenem pa zmanjšajo stresnost opravljanja mature, saj lahko k izpitom pristopijo samozavestno. Takšne priprave na maturo lahko potekajo individualno (kot inštrukcije matematike in fizike ter inštrukcije fizike za gimnazije in srednje šole) ali pa v skupinah, ki so namenjene zgolj bodočim maturantom. S takšno specializacijo v podjetju D&S Inštrukcije poskrbimo, da vsakemu udeležencu ponudimo tisto, kar je zanj najboljše in najbolj učinkovito.