Inštrukcije matematike in fizike

Kemija

Inštrukcije kemije

Kakovostne inštrukcije kemije in vseh njenih disciplin Kemija je znanost, ki se ukvarja z lastnostmi, sestavo in zgradbo snovi, in pa s spremembami, ki se zgodijo med kemijskimi reakcijami. Sčasoma se je kemija razdelila na več disciplin, ki med seboj niso natančno razmejene. Inštrukcije anorganske kemije so namenjene tistemu delu kemije, ki se ukvarja s […]