Inštrukcije matematike in fizike

Inštrukcije statistike za študente

Izjemno malo programov na fakultetah in visokih šolah je takšnih, da v predmetnik ne vključijo tudi statistike. Obdelava podatkov je v današnjem času res eno od bistvenih znanj, a to še ne pomeni, da je statistika enostaven predmet. Pravzaprav je pogosto ravno nasprotno: inštrukcije za statistiko so kar pogosta odločitev študentov, ki iz različnih razlogov zabredejo v težave in se ne zmorejo sami naučiti. Zdaj je tudi zanje na voljo rešitev: D&S Inštrukcije je eno redkih podjetij, ki svojim strankam poleg poučevanja fizike, matematike, kemije, elektrotehnike in tujih jezikov ponuja tudi inštrukcije za statistiko.

Inštrukcije statistike

Inštrukcije za statistiko po meri študentov

Izobraževanje na fakultetah in visokih šolah se popolnoma razlikuje od učenja v osnovni in srednji šoli, saj je že sama zasnova pridobivanja znanja in ocen na izpitih nekaj povsem drugega. Temu so seveda prilagojene tudi inštrukcije statistike, saj je življenjski ritem in sistem učenja pri študentih popolnoma drugačen. Medtem ko malo osnovno- in srednješolcev zmore zbrati koncentracijo za več kot uro ali dve nepretrganega učenja, pa so študentje vajeni dolgotrajnejših učnih ‘seans’. Včasih tudi po več ur skupaj s krajšimi odmori. Inštrukcije statistike so temu seveda ustrezno prilagojene – na vašo željo lahko čas podaljšamo ali skrajšamo, kakor vam pač ustreza.

Kaj lahko študentu prinesejo inštrukcije statistike?

Statistika je seveda bistveno več kot le obdelava podatkov. Posamezne fakultete in programi se med seboj zelo razlikujejo, zato je bistveno, da se inštruktor in študent, še preden začneta izvajati inštrukcije statistike, natančno pogovorita o zahtevanih znanjih in temah.

Pri nas izvajamo inštrukcije za statistiko iz naslednjih poglavij:

Za podrobnejše informacije pokličite D&S Inštrukcije in pogovorili se bomo o tem, kako vam lahko pomagamo pri pridobivanju znanja in opravljanju izpitov.