Inštrukcije matematike in fizike

Inštrukcije matematike in fizike za dobre ocene

Dobre ocene so želja večine učencev, dijakov in študentov, a velikokrat se zgodi, da na poti do njih naletimo na ovire. Inštrukcije matematike in drugih predmetov so odlična odločitev, saj takšna pomoč pri učenju zagotavlja uspešno pisanje testov, ustno ocenjevanje in opravljanje izpitov. Od interesa inštruiranca in od primanjkljaja v znanju je odvisno, kako pogoste so inštrukcije matematike. Včasih je potrebnih le nekaj uric, včasih pa se izkaže, da so luknje v znanju velike in se ih ne da zakrpati v le nekaj srečanjih. Inštrukcije matematike je v vsakem primeru najbolje smiselno razporediti po celotnem šolskem letu. Tako redno in z minimalnim naporom dijak ali učenec pridobi kakovostno dolgoročno znanje.

Pomoč pri učenju je dobrodošla, včasih celo nujna

Inštrukcije fizikeInštrukcije matematike in fizike so namenjene različnim starostnim in zahtevnostnim skupinam – od osnovne prek srednje šole ali gimnazije do fakultete. Pri osnovnošolcih je najbolje, da se starši za inštrukcije matematike odločijo že pri prvih težavah oziroma takoj, ko jim sami ne morejo več pomagati. Tako z nekaj urami dela lahko razložimo snov in preprečimo slabe ocene. Enako pravzaprav velja za dijake, čeprav se pri njih pogosto zgodi, da snovi ne razumejo ravno zaradi starih ‘grehov’ v osnovni šoli. Inštrukcije matematike so takrat nekoliko dolgotrajnejše – dokler luknje v zanju niso zakrpane. Najbolj smiselno pa je seveda sprotno učenje ob pomoči strokovno usposobljenega inštruktorja. Takrat inštrukcije matematike niso namenjene ‘gašenju požara’ ampak rednemu in sprotnemu spoznavanju in utrjevanju snovi, kar je najuspešnejša n tudi najmanj stresna metoda.

Inštrukcije matematike in fizike za študente

Tudi na visokih šolah in fakultetah so izpiti iz matematike in fizike navadno del učnega načrta, zato so tudi za študente inštrukcije matematike včasih neizogibne. Zatakne se navadno pri iskanju inštruktorja, ki je ustrezno usposobljen za pomoč pri učenju na ravni fakultete. V podjetju D&S inštrukcije nudimo inštrukcije fizike in matematike tudi na najvišjem nivoju. S pomočjo naših inštruktorjev boste izpite in kolokvije opravljali brez težav.