Inštrukcije matematike in fizike

Inštrukcije kemije

Kakovostne inštrukcije kemije in vseh njenih disciplin

Kemija je znanost, ki se ukvarja z lastnostmi, sestavo in zgradbo snovi, in pa s spremembami, ki se zgodijo med kemijskimi reakcijami. Sčasoma se je kemija razdelila na več disciplin, ki med seboj niso natančno razmejene. Inštrukcije anorganske kemije so namenjene tistemu delu kemije, ki se ukvarja s snovmi neorganskega izvora, inštrukcije organske kemije pa tistemu delu, ki se ukvarja s snovmi orgamskega izvora. Medtem ko bomo torej pri anorganski kemiji obravnavali spojine kot so soli, oksidi, karbonati in karbidi, pri organski kemiji pa ogljikove spojine, bodo inštrukcije fizikalne kemije namenjene proučevanju makroskopskih, mikroskopskih, atomskih in drugih pojavov v kemijskih sistemih.

Inštrukcije an/organske kemije in inštrukcije fizikalne kemije

Inštrukcije organske kemije, inštrukcije anorganske kemije in inštrukcije fizikalne kemije so namenjene učinkoviti pripravi na maturo, izboljšanju znanja za popravljalne izpite ali pa utrjevanju snovi za teste / izpite tekoče snovi. Inštrukcije kemije v podjetju D&S Inštrukcije opravljamo za vse nivoje znanja, k nam pa ste prijazno vabljeni osnovnošolci, srednješolci, gimnazijci in študentje, ne glede na to, katero izobraževalno institucijo obiskujete. S pomočjo strokovno zelo dobro podkovanih inštruktorjev bodo inštrukcije kemije intenzivne, kakovostne in učinkovite. Ob vzajemnem trudi inštruktorja in inštruiranca beležimo zelo dobre rezultate naših inštrukcij kemije.

Izkušeni inštruktorji za učinkovite inštrukcije kemije

Naši inštruktorji so na svojem področju dobro strokovno podkovani, zato inštrukcije organske kemije, inštrukcije anorganske kemije in inštrukcije fizikalne kemije za vas ne bodo problem. Inštruktorji snov podajajo na razumljiv in enostaven način, predvsem pa prilagojeno vašim potrebam. Prav tako vas skozi proces spodbujajo k samostojnemu delu in vas učijo iskanja lastnih rešitev. Da bi bile inštrukcije kemije prijetne za oba sodelujoča, v vas želijo vzbuditi tudi željo po znanju in se trudijo za vzpostavitev vzajemnega sodelovanja med inštruktorjem in učencem.

Inštrukcije kemije opravljamo vsak dan, tudi med prazniki

Inštrukcije organske kemijeInštrukcije kemije začnemo tako, da se z inštruirancem pogovorimo o njegovih pričakovanjih, potrebah in predhodnem znanju, ki ga ima o nekem področju. Če inštruirancu manjkajo temeljna znanja, inštrukcije kemije začnemo pri ponovitvi osnov, nato šele nadaljujemo z osvajanjem zahtevanih znanj. Da bi bile inštrukcije kemije zares učinkovite, učencu za domačo nalogo ponudimo povsem avtorske naloge, teste in učne liste, s pomočjo katerih utrjujemo naučeno znanje. Naš glavni namen je, da inštruirancu snov podamo na tak način, da jo bo razumel in predvsem, da se bo ohranila tudi po odpisanem testu oz. inštrukcijah.

Vabljeni na inštrukcije organske kemije, inštrukcije anorganske kemije, inštrukcije analizne kemije ali inštrukcije fizikalne kemije v podjetje D&S Inštrukcije!