Inštrukcije matematike in fizike

Inštrukcije statistike Ljubljana – naloge iz statistike za vse zahtevnostne ravni

Tako kot za mnoge druge strokovne predmete velja tudi za inštrukcije statistike, da Ljubljana ponuja zelo siromašen nabor tistih, ki se ukvarjajo z individualnim poučevanjem tega predmeta. Statistika za srednje šole in fakultete je predmet, ki je nujen tako rekoč na vseh študijskih smereh, pogosto pa je tudi del predmetnika v gimnazijskih in srednješolskih programih. Inštrukcije statistike (Ljubljana in okolica) v podjetju D&S inštrukcije ponujamo kot odgovor na veliko povpraševanje. Kot pri poučevanju vseh drugih predmetov na osnovnošolskem, srednješolskem ali univerzitetnem nivoju tudi pri poučevanju statistike za srednje šole zaposlujemo strokoven kader, ki svoje delo opravlja kakovostno in z veseljem.

Inštrukcije statistike Ljubljana

Naloge iz statistike, ki jih uporabljamo v podjetju D&S inštrukcije, so v veliki meri plod našega dela, uporabljamo pa seveda tudi standardne učbenike in učne pripomočke. Inštrukcije statistike (Ljubljana) izvajamo v lastnih prostorih, ki so ustrezno opremljeni za individualno delo. Poučevanje terja namreč tudi pravo okolje, ki omogoča skoncentrirano poslušanje in reševanje vaj.

Inštrukcije statistike v Ljubljani zajemajo lahko naslednje tematske sklope:

Statistika za srednje šole

Inštrukcije statistike v LjubljaniInštrukcije statistike Ljubljana pogosto obiščejo tudi dijaki srednjih šol in gimnazij, ki lahko statistiko poslušajo tudi kot del nekega predmeta oziroma sklopa. Tako staršem kot dijakom toplo priporočamo, da se na strokovnjaka obrnejo takoj, ko zaznajo težave pri nekem predmetu (ko na primer ne znajo več rešiti naloge iz statistike). Vsako odlašanje, pa naj gre za jezike ali naravoslovne predmete, v vsakem primeru le poslabša že tako slabo situacijo. Inštrukcije statistike (Ljubljana in okolica) vam bodo pomagale pridobiti temeljno znanje iz statistike, tistim, ki ste že na fakulteti, pa to znanje tudi nadgraditi. Ne odlašajte in čim prej poskrbite za kakovostno pridobivanje znanja.